Regulamin serwisu Testykwalifikacyjne.pl

Regulamin Testykwalifikacyjne.pl

Właścicielem serwisu testykwalifikacyjne.pl jest Łukasz Bańcerowski zamieszkały przy ul. Marchołta 45/9,
31-416 Kraków, NIP: 637-200-95-26.

Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez serwis testykwalifikacyjne.pl
§1
Włascicielem serwisu testykwalifikacyjne.pl jest Łukasz Bańcerowski zwany dalej Sprzedającym.
Przed złożeniem zamówienia Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i jest każdorazowo związany jego postanowieniami podczas dokonywania zakupu.
Serwis prowadzi sprzedaż produktu elektronicznego w postaci pliku PDF na odległość za pośrednictwem Internetu wyłącznie na terenie Polski.
§2
Przedmiotem działalności serwisu jest sprzedaż pytań wraz z odpowiedziami w postaci pliku PDF, zawierającym wyłącznie pytania na które klient odpowiedział teście wraz z opracowanymi prawidłowymi odpowiedziami.

§3
Wszystkie ceny w sklepie są podane w złotych polskich PLN i zawierają podatek VAT 23%.
Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach produktów, wprowadzania nowych produktów, bądź ich usuwania oraz przeprowadzania i odwoływania promocji i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Płatności za produkt można dokonać dostępnymi w Serwisie metodami. W przypadku płatności SMS, wysłanie błędnej treści na podany numer powoduje naliczenie opłaty przez operatora bez uzyskania Dostępu do Usługi.
§4
Sklep wysyła zamówiony produkt za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez klienta adres. Koszty przesyłki pokrywa Sprzedający.
§5
Zamówienie w Serwisie składa się za pomocą formularza dostępnego na stronie testykwalifikacyjne.pl. Zamówienia składane w inny sposób nie będą realizowane.

Wypełnienie formularza zamówienia, oraz naciśnięcie przycisku “Przejdź do płatności” oznacza zakończenie składania zamówienia.
Umowę uważa się za zawartą, jeśli klient dokona płatności w podanej w formularzu kwocie, a tym samym potwierdzi prawidłowo złożone zamówienie. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować ani zmienić.

§6
Zamówienia złożone są realizowane w przeciągu maksymalnie jednej godziny od czasu otrzymania płatności. Czas realizacji płatności zależy od operatora obsługiwanych płatności i ich rodzaju. W przypadku wystąpienia problemów technicznych, Sprzedający jest zobowiązany wysłać jak najszybciej produkt jak tylko problemy zostaną usunięte.
Za opóźnienia przesyłki spowodowane pracą serwerów pocztowych Serwis nie ponosi odpowiedzialności.
Wszelkie reklamacje należy składać pod adresem uwagi@testykwalifikacyjne.pl
§7
Składając zamówienie w Serwisie Klient dobrowolnie wyraża zgodę na umieszczenie, przetwarzania i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach realizacji umowy, ewentualnych reklamacji oraz w celach marketingowych.
Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
Serwis zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień w przypadkach budzących wątpliwości, zawierających niepełne dane, bądź dane uniemożliwiające realizację zamówienia.
Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia przez Serwis. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
§9
Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. Zmiany nie wpływają negatywnie na prawa i obowiązki Kupującego w zakresie już realizowanych usług.
Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji na stronie testykwalifikacyjne.pl
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.