Rozmowy kwalifikacyjna Java – budowa

Rozmowa kwalifikacyjna Java – budowa. Składa się z kilku etapów.

Rozmowa kwalifikacyjna Java – Rozmowa telefoniczna

Ten etap jest prowadzony przez osobę z działu HR. Podczas rozmowy telefonicznej będziesz poproszony o krótkie omówienie swojej kariery. Tutaj także będzie możliwość zaprezentowania swoich możliwości komunikacji w języku obcym. Z reguły jest to krótkie streszczenie jednego ze swoich projektów a także pytanie o umiejętności dlaczego są odpowiednie na to stanowisko. Tutaj o umiejętności dlaczego są odpowiednie na to stanowisko. Najlepiej zaprezentować projekty w których można było zaprezentować jak najwięcej swoich możliwości lub te, ściśle związane z wymaganiami przyszłego pracodawcy. Język obcy jest również sprawdzany na kolejnym etapie rozmowy kwalifikacyjnej. Może tutaj zostać zadane pytanie o wymagania finansowe. W zależności od firmy mogą one później być negocjowane przez pracodawcę. Warto podkreślić, że podanie zbyt wysokiego pułapu finansowego, może przekreślić dalsze zainteresowanie pracodawcy kandydatem.

Rozpocznij test – JUNIOR JAVA Developer (test Java)

Prezentacja życiorysu
Z reguły ten etap polega na przedstawieniu ścieżki swojej kariery. Istotne jest aby pokazać istotne szczegóły swojej dotychczasowej pracy. Wykorzystane technologie czy też zakres obowiązków istotnie pokazują dotychczasowe doświadczenia jak również umiejętności. Warto skupić się na swoich największych osiągnięciach i projektach w których można było zaprezentować swoją innowacyjność i kompetencje w wymaganych przez pracodawcę technologiach.

Pytania techniczne
W tym etapie sprawdzane są umiejętności techniczne kandydata. Czasami wywiad techniczny poprzedzony jest testem z wymaganych technologii. Pytania techniczne mogą być z zakresu podstawowej znajomości technologii, z czasem zagłębiające się w szczegóły dotyczące szczegółów technologii – API, wewnętrznych algorytmów itp. Tutaj też istotne mogą paść pytania testujące umiejętności np. wykorzystania danej technologii do tworzenia architektury spełniające konkretne wymagania klienta.

Rozwój kariery
Najczęściej na końcu rozmowy mogą pojawić się pytania o dalszy spodziewany rozwój kariery. Czy będzie to ścieżka stricte techniczna czy też bardziej organizacyjna lub menadżerska. Należy też zaznaczyć, jakie argumenty stoją za wyborem danej ścieżki – jakie cechy charakteru czy też umiejętności przemawiają za wyborem tej właśnie ścieżki.