CV Testy Java Developer

CV Java Developer

Budowa CV Java Developer-a

Budowa CV Java Developer-a (życiorys) ma istotne znaczenie przed rozmową kwalifikacyjną. Na początku swojego życiorysu Java Developer-a umieść listę technologii, które dotychczas wykorzystywałeś. Kolejność technologii powinna być przedstawiona od tej w której specjalizujesz się najbardziej do tych, z którymi masz najmniejsze doświadczenie. CV Java Developer-a powinno w chronologicznej kolejności powinny być przedstawione firmy w których pracowałeś, a w nich projekty, w których zdobywałeś doświadczenie. Dla każdej firmy i projektu podaj czas jaki w nim pracowałeś. W zależności od czasu spędzonego w danym projekcie pracodawca może założyć jak duże doświadczenie masz w technologiach użytych w projekcie. Każdy wymieniony projekt powinien zawierać listę technologii, których w nim używałeś. Jeśli pracodawca jest zainteresowany daną technologią, zapyta o kontekst jej użycia w projekcie.

CV Java Developer-a (życiorys) powinien prezentować Twoje obszary specjalizacji. Serwis taki jak LinkedIn lub GoldenLine może ułatwić ci utrzymanie twojego CV w wersji online, które jednocześnie będzie dostępne dla rekruterów.

Jeśli chcesz sprawdzić swoje doświadczenie rozwiąż test jako Junior Java Developer lub jako Regular Java Developer