Rozmowa kwalifikacyjna Java – jak się przygotować? Prezentacja wiedzy.

Rozmowa kwalifikacyjna Java – jak się przygotować?

Rozmowa kwalifikacyjna Java odbiega znacznie od standardowych rozmów kwalifikacyjnych. Główny nacisk kładzie się na sprawdzenie technicznych kwalifikacji kandydata np. rozwiązując Java test. Sztuką jest prawidłowa ocena własnych umiejętności. Pracownik, który zna swoją realną wartość jest bardzo ceniony przez pracodawcę. Jednocześnie dobra ocena swoich umiejętności wymaga doświadczenia. Aby ocenić na ile znacie daną dziedzinę, konieczna jest znajomość istniejących obszarów w tej dziedzinie, ile z tych obszarów znacie i na jakim poziomie.

Rozpocznij test – JUNIOR JAVA Developer (test Java)

Prezentacja wiedzy

Rozmowa kwalifikacyjna Java często wymaga wypełnienia ankiety kompetencji. Jeśli przed rozmową rozwiązujecie ankietę określającą poziom waszych umiejętności, starajcie się realnie ocenić swoją wiedzę. Zaznaczenie na formularzu maksymalnej oceny z danej dziedziny, będzie oznaczać, że pracodawca zada wam pytania na poziomie eksperta z wieloletnim doświadczeniem. Jeśli nie potwierdzicie tej wiedzy, będzie to oznaczać, że braki w danej dziedzinie nie pozwoliły realnie ocenić wam waszej wiedzy. Firma może się posłużyć własnymi siatkami kompetencji przy ocenie kandydata. Każda firma określa sama taką siatkę kompetencji(zobacz przykładową siatkę kompetencji programisty).

Staraj się być precyzyjny. Dokładnie staraj się odpowiedzieć na zadany temat, wchodząc dokładnie w szczegóły, ale jednocześnie nie odbiegaj od tematu. Musisz być przy tym pewnym siebie. Rozmówca może specjalnie próbować wprowadzić cię w błąd, przy czym jeśli nie będziesz pewny swojej wiedzy, pracodawca może doprowadzić do potwierdzenia przez ciebie błędnych faktów. Jeśli będziesz miał wątpliwości będzie to oznaczać, że twoja wiedza nie jest ugruntowana.