Korespondencja mailowa

Korespondencja mailowa a rozmowa kwalifikacyjna java

Korespondencja mailowa

Rozmowa kwalifikacyjna Java i korespondencja mailowa jest równie ważne jak umiejętności techniczne sprawdzane w testach Java.
Nie jest wymagane aby specjalista Java posiadał także wspaniałe umiejętności interpersonalne. Muszą one być jednak wystarczające do bycia dobrym członkiem zespołu. Np. gdy przyszły pracodawca wymaga przesłania kodu źródłowego, Nie wystarcza napisać maila który zawiera sam kod źródłowy czy komendę dostępu do kodu.

Korespondencja mailowa – Zasady prowadzenia

Korespondencja mailowa powinna być prowadzona z zachowaniem podstawowych zasad grzecznościowych. Unikaj lakonicznych maili z odpowiedzią typu tylko tak lub oczywiście. Taka korespondencja mailowa jest dobra jeśli znasz już kogoś lepiej.
Pamiętaj o zachowaniu podstawowych zwrotów grzecznościowych. Również opisując szczegóły techniczne (np. jak uruchomić kod źródłowy) staraj się zachować reguły języka polskiego lub angielskiego (zobacz korespondencja po angielsku) a jednocześnie bądź precyzyjny. Dobra komunikacja jest równie ceniona jak umiejętności techniczne.

Zobacz również: